Sport- en beweegdeelname afgenomen en verschillen tussen bevolkingsgroepen

Halverwege maart 2020 werd een groot deel van de sportsector geheel stilgelegd en werd mensen gevraagd om ‘zoveel als mogelijk’ thuis te blijven. Dit heeft ervoor gezorgd dat de sport- en beweegdeelname in de periode van de coronamaatregelen is afgenomen.

  • Met name kwetsbare groepen zijn hard geraakt in hun sport- en beweegdeelname. Zij moeten relatief veel belemmeringen overwinnen om te sporten en actief te bewegen.
  • Daar komt nog eens bij dat ouderen en chronisch zieken tot de ‘risicogroepen’ behoren die lange tijd aan huis gekluisterd waren.
  • Onder volwassenen is de afname in bewegen het grootst bij thuiswerkers, die tijdelijk geen actief woon-werkverkeer meer hebben.
  • Wel blijken Nederlanders – doordat zij zich nu minder vaak van en naar werk verplaatsen – vaker een ommetje of fietstochtje te maken. De verwachting is dat dit de afname in sport en bewegen niet zal compenseren.

Opvallend zijn ook de leeftijdsverschillen onder jongeren. Kinderen in de basisschoolleeftijd hebben in april een enorme terugval in sport- en beweegactiviteit laten zien (50%). Veel meer dan kinderen in de middelbare schoolleeftijd (15%). Het wegvallen van (georganiseerde) sportactiviteiten is maar beperkt gecompenseerd door meer buitenspelen. Het overheersende beeld bij het buitenspelen is dat daarbinnen de verschillen groter zijn geworden: kinderen die dit al weinig deden, zijn dit nog minder gaan doen, en kinderen die al veel buiten speelden, zijn dit nog wat meer gaan doen.

Pulles, I. (2020, juli). Monitor: gevolgen van de coronacrisis voor de sportsector. Geraadpleegd van https://www.allesoversport.nl/artikel/monitor-gevolgen-van-de-coronacrisis-voor-de-sportsector/